Обява | Община Самоков

Обява

Main News Image

Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на

ПЛАН-СМЕТКАТА И РАЗМЕРА НА СТАВКИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 ГОДИНА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ,

ще се проведе на 14.12.2020 г в сградата  на  Община Самоков  ет.5 от 17.00 часа.

 

 

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”