Общинското ръководство взе участие в юбилейната 20-та Годишна среща на Националното сдружение на общините в България | Община Самоков

Общинското ръководство взе участие в юбилейната 20-та Годишна среща на Националното сдружение на общините в България

Main News Image
Общинското ръководство взе участие в юбилейната 20-та Годишна среща на Националното сдружение на общините в България. Кметът Владимир Георгиев е член на Управителния съвет на една от най- силните организации, която е свързващото звено между местната и централната власт. Кметът бе модератор у на темата за градското развитие и устройство на територията, с участието на министър Лиляна Павлова. Основните акценти бяха отчет за реализираните мерки по проекта за енргийна ефективност. Най-много блокове са санирани в Благоевград. Община Самоков е с най- много спечелени проекти по тази програма в Софийска област. Коментирано бе, че това е най – социалната програма, реализирана ди момента.
Другият акцент на форума бе относно контрола на незаконното строителство и разпределението на отговорностите и задълженията на ДНСК /РДНСК и общините.