Община Самоков съдейства за организиране на среща на педагози от Професионална гимназия по туризъм с работодатели от бранша | Община Самоков

Община Самоков съдейства за организиране на среща на педагози от Професионална гимназия по туризъм с работодатели от бранша

Main News Image
Целта на срещата бе да се обсъдят нуждите в сферата на професионалното образование, които да се съобразят с нуждите на работодателите. При положение, че има училище, което подготвя професионални кадри за туризма, няма логика бранша да изпитва такъв сериозен глад за кадри. Дискутирани бяха въпроси, свързани с практиката. Обсъдено бе подготвеността на кадрите и респективно изискванията на работодателите.
Кметът Владимир Георгиев също присъства на срещата и сподели, че общината подкрепя професионалното образование и ще съдейства, с каквото е необходимо, за да се подготвят добри и най-вече мотивирани кадри. В дискусията между педагози и хотелиери бяха посочени пропуските и в двете страни. От една страна учениците приемат стажа без необходимата отговорност, от друга страна отношението от страна на кадрите към стажантите също в голяма степен влияе на мотивацията.
Важното в тази среща бе, че и двете страни изясниха пропуските си и стигнаха до извода, че само с общи усилия, могат да се постигнат добри резултати.