Община Самоков стартира проект „Патронажна Грижа + в Община Самоков” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 | Община Самоков

Община Самоков стартира проект „Патронажна Грижа + в Община Самоков” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Main News Image

patronajna

Община Самоков стартира проект „Патронажна Грижа + в Община Самоков” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От  19.03.2021 г. започва кандидатстване и подбор на персонал по изброените позиции:Домашни санитари, Медицински сестри, Рехабилитатор, Работници, изпълняващи доставки по домовете, Психолог, Социален работник, Диспечер, Шофьор, Хигиенист-чистачи, Дезинфектатори и Общ работник, поддържане на сгради с изискванията и необходимите документи може да се запознаете <<ТУК>>

От  19.03.2021 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални    услуги в домашна среда в община Самоков: условия и документи <<ТУК>>