Община Самоков спечели финансиране на проект по „Красива България” за ремонт на блок А на хирургичното отделение | Община Самоков

Община Самоков спечели финансиране на проект по „Красива България” за ремонт на блок А на хирургичното отделение

Main News Image
Чрез реализирането на проекта ще бъде извършен основен ремонт на отделението, чрез който значително ще се подобрят условията, както на пациентите, така и на персонала на отделението.
В следствие на над тридесетгодишната експлоатация на отделението състоянието на VIII – ми етаж не е добро. Компроментирани са вратите, баните и осветлението. Предвижда се подмяна на старите дървени врати с нови алуминиеви врати. Ще бъде направено изкърпване на компроментира мазилка и гипсова шпакловка по стени. Ще се извърши полагане на мазилка и антибакериален латекс. Проектът предвижда поставяне на окачени тавани. Ще се подмени фаянсова облицовка. На пода ще бъде направена нова замаска и поставена антибактериална настилка. За ремонта на баните и тоалетните се предвижда настилка от гранотигрес и подмяна на канализация ф50, както и оборудване за тях. Ще бъде подменено старото осветление с LED осветление.