Община Самоков получи 420 хил. лв. за изграждане на 200 м колектор, част от главен колектор II и 180 м отливен канал | Община Самоков

Община Самоков получи 420 хил. лв. за изграждане на 200 м колектор, част от главен колектор II и 180 м отливен канал

Main News Image
Средствата са отпуснати от държавния бюджет, с Постановление на Министерски съвет и са по искане на кмета на община Самоков Владимир Георгиев. Г-н Георгиев е изпратил докладна през август 2018, базирана на множеството жалби от живеещите в района на около училище „Кирил и Методий”, чиито имоти се наводняват при всеки обилен дъжд. Причината за това е, че част от колектора – от входа на Самоков откъм Боровец, по ул. „Христо Смирненски” е с подменени през 2010 г. тръби, които се заустват в по-тесните тръби на кръстовището на „Смирненски” с „Митрополитска” и това довежда до наводняване на района. С реализацията на този проект се предвижда подмяната на по-тесните тръби и отвеждането на канализационната вода в колектор III, чието трасе преминава по бул. „България”. В края на миналата година от Министерски съвет са изискали всички справки, проекти и разрешителни за строеж, за да бъдат отпуснати средствата и всичко им е предоставено в срок. Днес кметът Владимир Георгиев, заедно с директора на техническата дирекция и главния архитект дадоха пресконференция за осигуреното финансиране и проектът за дейностите, които предстои да бъдат реализирани. Проектът ще бъде реализиран през този строителен сезон. Предстоят съгласувателни производства и избор на изпълнител.