Община Самоков е първата община, която получава сертификат ISO 3101-2016 | Община Самоков

Община Самоков е първата община, която получава сертификат ISO 3101-2016

Main News Image
Сертификатът днес бе връчен официално на кмета на общината Владимир Георгиев от водещия одитор на германската фирма TUV NORD. В продължение на няколко месеца, Община Самоков премина проверка за внедряване на интегрирана система за борба с подкупването по сертификат ИСО 3701:2016.
В тази връзка Община Самоков се ангажира с най-високо ниво на етично поведение и има нулева толерантност към действията, свързани с даване или получаване на подкупи и корупция. За целта е изработена политика за противодействие на корупцията, която ще се съблюдава стриктно. За целите на изпълнение на политиката в Община Самоков е въведена Система за управление борбата с подкупването, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 37001:2016, Приети са правила, с които ръководството на Общината се ангажира да не толерира даване или получаване на неправомерни парични или други стимули при осъществяване на дейностите по предоставяне на административни услуги на клиентите, както и всяка друга неподходяща практика, която може да повлияе по негативен начин на поведението на дадено лице при изпълнение на неговото професионално или обществено задължение. При нарушения на законите за борба с подкупите, физическите лица могат да подлежат на граждански и наказателни санкции, съгласно приложимите нормативни актове.