Община Самоков вече има виртуален ПОС терминал | Община Самоков

Община Самоков вече има виртуален ПОС терминал

Main News Image

Във връзка с реализация на инициативи и програмни продукти община Самоков продължава да внедрява иновации, с цел да облекчи обслужването на гражданите, да пести от времето на хората, които ползват услуги. С нововъведението значително ще се улесни заплащане на задълженията към общинския бюджет.
Системата е изключително лесна за ползване, работи с дебитни и кредитни карти. Всеки потребител е необходимо да се идентифицира в сайта, чрез натискане на бутона Потребител. След извършената идентификация, се отваря начален екран съдържащ информация за потребителя.
С натискане на бутона Електронно досие, се отваря допълнително меню с възможност за избор на следното:
1. За избран период, можете да заредите текущите си задължения или да направите справка за извършени от вас плащания. За да заредите и потвърдите избора си, е необходимо да се натисне бутона Зареди.
2. При осъществен избор на Справка Плащания, на екран ще се визуализират всички извършени за избрания от вас период плащания, с информация за ДЗЛ, номер на квитанция, вид данък, партиден номер, дата, сума и вид на плащане
3. При избор на Задължения, екрана съдържа информация за данъчно задълженото лице, вида данък, година, партида, сума и съответната отстъпка (когато е приложима). Ако желаете да извършите плащане по текущите Ви задължения, е необходимо да продължите чрез натискане на бутона ПЛАЩАНИЯ.
Екранът за плащане съдържа полета за филтриране по вид задължение, период на генериране на задължението, и опция за сортиране по партида или година. За потвърждаване на избраните филтри се натиска бутон „Търси” . Всеки отделен ред е за съответната година , а при натискане на „+” в най-лява колона се визуализират вноските за съответната година, съответно се и предлага възможността за заплащане само на определени вноски. Редът на погасяване е от най-старо към най-ново задължение
При направен избор на данъчно-задълженото лице на задълженията си за плащане, сумата се визуализира в лявата част, след таблицата. С натискането на бутона Е-ПЛАЩАНЕ, лицето се прехвърля на уеб страницата на БОРИКА за извършването на плащането.
Следва въвеждане на данните от картата и се продължава с бутона ПЛАЩАНЕ.
Вашето плащане ще се обработи от системата на БОРИКА и ще бъдете върнати автоматично на страницата с плащанията
Системата предлага и възможност клиента да проследи историята на своите плащания, подредени от нови към стари. Статусите на плащане са: Платено, Заявено и Грешка при извършване на транзакцията.
Платено- плащането е оторизирано и осъществено през системата на ЦКБ.
Заявено- плащането е замразено за период от 10 мин, поради невъзможност да бъде потвърдено от ЦКБ, след изтичането на 10 минутния период, същото бива отчетено като Грешка или Платено. При статут Грешка, то трябва да бъде повторено.
Грешка при извършване на транзакцията – плащане по задължения на ДЗЛ не са осъществени. Необходимо е да бъдат повторени.
За всяка успешно реализирана транзакция, може да бъде проследено със бутона СПРАВКА. Справката за всяко успешно реализирано плащане съдържа подробна информация за плащането. Системата позволява то да бъде запазено като файл в MS Excel или отпечатано на принтер.