Общината Самоков спечели четири проекта за финансиране пред Министерство на образованието по програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022″ | Община Самоков

Общината Самоков спечели четири проекта за финансиране пред Министерство на образованието по програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022″

Main News Image
Проектите получиха изключително висока оценка от експертите по оценяване и бяха одобрени на 100% исканите средства. Подготовката на проектите стана при изключително кратки срокове, въпреки това, те получиха изключително висока оценка от оценяващия орган.
Единият от проектите ще даде възможност да започне да функционира изградената преди години сграда, предназначена за детска градина. Тъй като тогава Общината не получи финансиране за оборудване, по-голямата част от този сграден фонд пустееше. Само в една обособена част ункционира Корпус за предоставяне на социални услуги. Със спечеления проект тази сграда ще се оборудва и ще може да функционира като детска градина. Тя ще бъде филиал на детска градина „Пролет” . Новата сграда ще позволи разкриването на 3 нови групи към детската градина и ще освободи помещенията в сградата на училище “Неофит Рилски 2″, които се ползват в момента. Това ще даде възможност организирането на целодневния процес на обучение в училището, който не беше възможен до момента, поради липса на място. Предвижда се изграждане на детски площадки в двора, довършителни и ремонтни дейности по сградата и обзавеждане. Стойността на проекта е 1 240 678 лв.,