Общественото обсъждане на проекта на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Самоков | Община Самоков

Общественото обсъждане на проекта на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Самоков

Main News Image

                                                               О Б Я В А

 

          Община Самоков уведомява гражданите, че общественото обсъждане на  проекта на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ на територията на община Самоков, ще се проведе на 13.07.2020 г ПРЕД сградата на  община Самоков  от 17.30 часа.

 

 

Й. Велева

н-к отдел “МДТ”