Нови указателни табели са поставени в парк „Крайречна зона”. През деня вече има назначени лица, които да съблюдават спазването на инструкциите, а през нощта парка се охранява от СОТ | Община Самоков

Нови указателни табели са поставени в парк „Крайречна зона”. През деня вече има назначени лица, които да съблюдават спазването на инструкциите, а през нощта парка се охранява от СОТ

Main News Image
Табелите са поставени на главните входове на парка, които са два и една е поставена до алеята, водещата към спортната зала. Информационно табло е поставено и на детската площадка с указания за ползването. Информационните табели уведомяват посетителите, че в парка се забранява нанасяне на вреди върху растителността, включително поставянето на рекламни и информационни плакати и афиши на дърветата, парковата мебел и съоръженията. Логично ще бъдат санкционирани тези, които повреждат парковата мебел, замърсяват тревните площи, алеите и водата. В това число се забранява поставянето на стоки, амбалаж и сергии в зелените площи, както и всякакви други вещи. Забранено е влизането в езерото, паленето на огън и всякакви други дейности, които могат да предизвикат опасност от повреждане на парка. По отношение на разхождането на домашни любимци в парка това може да става само с нашийник и на повод. Собствениците на кучета са задължени да почистват след домашните си любимци. Забранява се управлението, престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на тези, със специален режим на движение и при изпълнение на определени функции. През зимния сезон забранява насипването на сол, пясък и луга, както и изливането на химикали, освен по алеите за осигуряване на безопасността при снеговалеж и заледяване, но на не по-малко от 1 м от дърветата, храстите и границите на тревните площи. На нарушителите ще бъдат налагани глоби, съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост. През деня вече са назначени лица по поддръжката на парка, които ще изпълняват и контролиращи функции. През нощта охранта ще бъде от специализирана фирма. В парка ще се монтира и видеонаблюдение, което ще контролира безопасността на ползвателите и опазване на имуществото.