Нови марки и метод за маркиране на дървесина | Община Самоков

Нови марки и метод за маркиране на дървесина

Main News Image

Днес бяха представени новите марки и метод за маркиране на дървесина при добив от корен. Общинското лесничейство вече разполага с новите уреди и новия софтуер към тях, чрез който ще бъде засилен контрола при добива и транспортирането на дървесината.