Награди за Община Самоков | Община Самоков

Награди за Община Самоков

Main News Image

Кметът Владимир Георгиев получи награда за “Община с принос в автомобилния спорт” на церемонията за годишните награди но БФАС.

Центърът за настаняване от семеен тип – Самоков получи награда за най-успешен проект в сферата на социалната инфраструктура. Наградата бе връчена  на кмета Владимир Георгиев на годишната конференция на Оперативна програма “Регионално развитие”