Мащабна инвестиция в електрическата подстанция в Самоков | Община Самоков

Мащабна инвестиция в електрическата подстанция в Самоков

Main News Image
Електроенергийният системен оператор- ЕСО ЕАД започва мащабна инвестиция на стойност близо четири и половина милиона лева. Това е най-сериозния инвестиционен проект в техническата инфраструктура в Самоков през 2020 г. Преди около година ЕСО закупи общински терен от 500 кв. м, който бе присъединен към общата площ на подстанцията, тъй като инвестицията включва подмяна с изцяло нови съоръжения и с разширяване на съответния сервитут. За целта е изготвен и Подробен устройствен план- план за застрояване, съгласуван от кмета на общината. В срок от 10 месеца в рамките на инвестицията ще бъде извършена реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV и на закрита разпределителна уредба 20 kV в подстанцията на изхода на Самоков. Реконструкцията ще даде възможност към подстанцията да се присъединят нови 110 киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района. За целта се предвижда подмяна на схемата на подстанцията, при което ще се подменят съоръженията и начина на присъединяване към системата. Въвеждат се изцяло нови релейни защити и се осигуряват нови изводи са осъществяване на допълнителните връзки. След изпълнение на реконструкцията на откритата разпределителна уредба се предвижда присъединяването към подстанцията на електропроводите „Ястребец” и „Белчин”, като ще се изградят нови връзки. С изпълнението на инвестиционния проект на ЕСО ЕАД съществено ще подобри електрозахранването на населените места от Община Самоков и на курорта Боровец, както и ще се гарантира сигурността на електсроснабдяването, тъй като ще се осъществява от два източника. От друга страна това значително ще подобри и мощността, въпрос нееднократно поставян пред Електроразпределителното дружество ЧЕЗ във връзка със старта на активния зимен сезон и необходимостта от гарантирано захранване на туристическата инфраструктура – лифтовете и системите за изкуствен сняг.