Кметът Георгиев се разпореди ремонтът на мостовете на Боклуджа да започне незабавно | Община Самоков

Кметът Георгиев се разпореди ремонтът на мостовете на Боклуджа да започне незабавно

Main News Image
След като на 10 октомври пристигна отговорът на Междуведомствената комисия при бедствия и аварии, че няма да отпусне средства за възстановяване на щетите от наводнението по инфраструктурата, кметът разпореди незабавно да започнат ремонтните дейности по мостовете на р. Боклуджа. Забавянето бе заради изискванията на Междуведомствената комисия да не се извършват възстановителни дейности, докато не бъде направена проверка на място от членовете на комисията. Тези разпореждания са с цел да бъде обективна преценката на щетите. По тази причина Общината не можеше да предприеме действия по възстановяване на настилките, докато не се произнесе комисията. Мостовете на Боклуджа пострадаха в следствие на силната приливна вълна, като бе отнесено асфалтовото покритие и оголено, почти до самата конструкция. Въпреки дискомфорта, който причиняваха компрометираните участъци, Общината бе длъжна да спази предписанията на Междуведомствената комисия. Веднага, след излизане на решението, общинското ръководство възложи незабавно да започне ремонта, който ще бъде извършен за сметка на общинския бюджет.