Кметът Владимир Георгиев получи награда за проект Цари Мали град от Министерство на регионалното развитие за „Успешна туристическа атракция”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев получи награда за проект Цари Мали град от Министерство на регионалното развитие за „Успешна туристическа атракция”, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие”

Наградата бе връчена на заключителната конференция на ОПРР период 2007 – 2013, която се проведе в Стара Загора. Ежегодно програмата прави такива отчети. Тазгодишната се явява заключителна и за програмния период. „Цари Мали град” бе посочен като един от най-успешните проекти, реализиран в сферата на туристическите атракции. От Министерство на регионалното развитие, които са принципал на програмата посочиха нашия обект като достоен да бъде визитна картичка на програмата в сферата на културно-историческите обекти, финансирани по ОПРР. Цари Мали град е включен във всички презентации и рекламни материали на програмата за 2014 г.