Кметът Владимир Георгиев подписа договор за близо 2 млн. лв. за финансиране на ремонт на улици в град Самоков | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев подписа договор за близо 2 млн. лв. за финансиране на ремонт на улици в град Самоков

Main News Image
Договорът е сключен с Държавен фонд „Земеделие” и е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Инвестиции в създаването и подобряването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът предвижда реконструкции на улиците „Христо Ботев”, „Христо Смирненски”, „Мусала” и ул. „Преспа и тротоарите към тях, както и изграждане на велоалеи на „Смирненски” и Мусала”. Предвидените строително-ремонтни дейности включват поставяне на бордюри, направа на тротоари и полагане на плътна асфалтова настилка. Към дейностите е включено и поставянето на хоризонтална маркировка. Изпълнител на строително-ремонтните дейности ще бъде избран след провеждане на обществена поръчка. Дейностите са разделени по позиции.
Общата стойност на одобрените средства е 1 913 582 лв. Дейностите ще започнат след избора на изпълнителите и сключване на договорите.