Кметът Владимир Георгиев обсъди с директора на строителната дирекция Красимира Костадинова и Делян Кирилов – експерт строителен контрол, инвестиционната програма за благоустрояване на кв. „Самоково” | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев обсъди с директора на строителната дирекция Красимира Костадинова и Делян Кирилов – експерт строителен контрол, инвестиционната програма за благоустрояване на кв. „Самоково”

Main News Image
Обектите, които ще бъдат включени в строителната програма за 2022 година в кв. „Самоково” са в отговор на постъпили жалби от живущите в тези райони. В тази връзка са предвидени инвестиции в изграждане на вертикалната планировка при блок 29 и 30, където ще се оформят паркоместа, чрез които значително ще се облекчи натоварването откъм паркиране в зоната. Вертикална планировка и паркинг ще бъдат изградени и при блок 41 и 42. Сериозна благоустройствена дейност се предвижда и при блок 27. Там пространството ще бъде усвоено с изграждане на паркинг към блока, спортна площадка с тревно покритие, алеи за пешеходци, детски кът и кътове за отдих. По този начин ще се направи сериозна инвестиция в цялостното благоустрояване на квартала. Залегналите в строителната програма за 2022 райони ще бъдат благоустроени и съответно ще бъдат подобрени условията за паркиране. Планираната в строителната програма за 2021 г вертикалната планировка се прави при блоковете срещу Техникума –20 и 21. Там ще се осигури достъп чрез изграждане на улица от главния път, ще бъдат изградени и паркинги. Пространствата около тези блокове са в много лошо състояние в момента, с компрометирана визия и проблеми с достъпа и паркирането. С реализацията на новите разработки, ще се постигне поставената цел за облагородяване на околоблоковите пространства и повече възможности за паркиране. Реално това са и последните проблемни участъци в квартала. За последните три години се изградиха шест нови паркинга в Самоково – при бл. 19, при бл. 8, бл. 23, 33, 35 и 40, като бе направено и благоустрояване на пространствата около тях и 16 блок.