Кметът Владимир Георгиев е един от лекторите на стартиралите от днес в Правец поредица от обучения, които НСОРБ организира за новоизбраните кметове и представители на общински съвети | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев е един от лекторите на стартиралите от днес в Правец поредица от обучения, които НСОРБ организира за новоизбраните кметове и представители на общински съвети

Main News Image
Програмата на обучението „Съвременно местно самоуправление в България” включва 5 основни теми, свързани с основните правомощия на местната власт и взаимодействието между кмета и общинския съвет, предизвикателствата в предстоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на местната власт. Водещите теми на дискусиите представят кметове с дългогодишен опит в местната власт: Владимир Москов – седми мандат кмет на община Гоце Делчев и член на УС на НСОРБ, Радослав Ревански – кмет на община Белица за втори мандат, Ивайло Симеонов – втори мандат кмет на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ, Владимир Георгиев – трети мандат кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ, Петър Паунов – четвърти мандат кмет на община Кюстендил и кметът – домакин Румен Гунински, който вече трети мандат е на чело на община Правец. Участниците са представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, които влизат в Югозападния район за планиране.
Новоизбраните кметове и общински съветници разискват обстойно основните управленски процеси в общините и възможностите за взаимодействие между кмета и общинския съвет. Лекторите представят интересни казуси и дават полезни съвети от своята практика. Сред важните задачи пред местните власти, които са включени в програмата на обучението е и организацията на общинската администрация и основните приоритети пред трансформацията на административното обслужване към създаване на електронно управление.
Общите цели и мисия на общинските съветници и кметове са базата за конструиране на ефективни взаимоотношения, които да бъдат фокусирани върху интересите на местната общност и да бъдат насочени към развитието на потенциала на всяка община. Доайените в НСОРБ представиха основните изисквания и предизвикателства при структурирането на административните процеси, организацията на работа в общината, потенциала и спецификата в управлението на общинските предприятия и търговски дружества.
Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и екипът на сдружението представиха основните аспекти на подкрепа, която всяка от общините може да получава и водещите принципи при формиране на единната позиция на българските общини в процеса на подготовка и приемане на важни стратегически документи и законодателни актове.
Всички теми, включени в програмата на обученията за новоизбрани кметове и общински съветници, са резултат от непрекъснато проучване и систематизиране нуждите и мненията на всички български общини, провеждани периодично от НСОРБ.