ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА САМОКОВ | Община Самоков

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА САМОКОВ

Main News Image

 

logo-col (1) (1)

На 12 ноември 2019г. (вторник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето община Самоков (гр. Самоков, ул. „Македония“ №34).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и финансиране, чрез  финансови инструменти (специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от ЕСИФ и национално финансиране от Оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор).

В рамките на есенната кампания екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе изнесени приемни във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Третата спирка от информационната кампания е община Антон. Приемната ще бъде отворена за посетители на 13 ноември 2019г.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.