Изгражда се продължението на велоалеята покрай коритото на река Искър | Община Самоков

Изгражда се продължението на велоалеята покрай коритото на река Искър

Main News Image
Започна строително ремонтната дейност по оформяне на трасето на продължението на велоалеята от западната страна на Искъра между моста на болницата и долния мост. С това на практика ще бъде завършена алеята за велосипедисти, като трасето се прави достатъчно широко по цялата си дължина, за да позволи да се оформят алеи за велосипедисти и алеи за пешеходци. След оформяне на трасето и поставянето на бордюри, следва полагане на асфалтовата настилка. . Когато приключат дейностите, ще се извърши поставянето и на вертикалната маркировка. Довършването на тази велоалея и осъществяването на връзката й с тази по ул. „Софийско шосе” са само част от дейностите, заложени в строителната програма на общината по изграждане на велоалеи. Предвиден е и ремонт на велоалеята по „Софийско шосе”.
Отделно от бюджетните средства по ОП „Развитие на селските райони” община Самоков спечели проект за 2 млн. лв., който предвижда рехабилитация на улици и тротоари в Самоков. Част от този проект включва изграждане на велоалеи по улиците „Мусала” и „Христо Смирненски”.
Припомняме, че именно заради активната си политика по изграждане на велоалеи миналата година Община Самоков бе удостоена с приза на Френското посолство за „Екообщина” в категория устойчива градска мобилност.