Земеделски производители от община Самоков се срещнаха със заместник министър Георги Събев | Община Самоков

Земеделски производители от община Самоков се срещнаха със заместник министър Георги Събев

Main News Image
В конферетната зала на Хотел Арена се проведе среща между земеделски стопани от общината и заместник министър Георги Събев. В дискусията взеха участие експерти от Директни плащания и пазарна политика към Министерство на земеделието и храните, областният управител Радослав Стойчев и кмета на Община Самоков Владимир Георгиев, който откри срещата. Обсъдена беше възможността произведената в района на общината продукция да бъде отличена с термина за качество „планински продукт“. Терминът е въведен в Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Употребата на термина не е задължителна, като държавите членки преценяват необходимостта от прилагането на схемата на национално ниво и съответното регламентиране на подробни правила в националното законодателство. Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, произведени от регистрирани земеделски стопани.
Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти добити от животни, като например мляко и яйца, месо, картофи, малини, пчелни продукти и др. За получаване на Удостоверение на производител на „планински продукт“, кандидатите подават заявление по образец до съответната Областна дирекция по безопасност на храните по местонахождение на животновъдния обект/стопанството. Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията със земеделски продукти и храни.