Договор за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Самоков | Община Самоков

Договор за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Самоков

Main News Image

Кметът Владимир Георгиев днес подписа договор с ДЗЗД “План Самоков 2020″ за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Самоков. Дружеството спечели обществената поръчка, с която се възлага реализацията на проекта. Община Самоков спечели финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Стойността е 199 380 лв. Планът ще даде възможност да се набележат приоритетите за развитие, програмите и проектите на основата на експертни предложения. Той ще даде възможност за ефективно използване на Европейските фондове, местните ресурси и публично-частните партньорства.
След церемонията по подписване на договора бе дадена пресконференция от ръководителя на екипа, който ще работи по проекта арх. Надежда Клинчева и от управляващия съдружник на дружеството, което ще реализира проекта Велислава Джамбазова. Те представиха същността на интеграционния план и стъпките, по които ще бъде реализиран. Предстои да бъде направено широко обществено обсъждане и мониторинг на състоянието на Самоков и възможностите за развитие.