Днес се проведе заключителна пресконфереция по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради, финансиран по оперативна програма” Региони в растеж” | Община Самоков

Днес се проведе заключителна пресконфереция по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради, финансиран по оперативна програма” Региони в растеж”

Main News Image
На пресконференцията бяха представени резултатите от реализирания проект по който бяха ремонтирани сградите на Полицията, Общината и училище „Авксенътий Велешки”. Присъстваха ръководството на Районното управление, инж. Борислав Апостолов от фирмата – изпълнител и общинското ръководство. Арх. Надежда Клинчева, която е ръководител на проекта представи резултатите от реализацията му. Предвид дългата зима в Самоков, административните сгради определено имаха нужда от внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт. Изпълнението на мерките ще допринесе за намаляване на разходите за енергия, удължаване на жизнения цикъл и рентабилна експлоатация. Основен ремонт бе извършен на сградата на общината, с цел внедряване на мерки за енергийна ефективност. Ремонтът включва основната сграда, Ритуалната зала и подземния паркинг. Ремонтирана бе и топлата връзка от паркинга към основната сграда, както и покрива на топлата връзка между сградата на общината и бившия Партиен дом. Изцяло бе подменена дограмата, поставена бе вътрешна изолация, подмени се отоплителната и осветителната инсталации и се постави пожароизвестителна система. Във връзка с реализацията на проекта бе ремонтиран и подземния паркинг. В сградите на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” и тази на полицията, бе направен ремонт на фасадите, подмяна на дограмата, обновяване на осветителните и отоплителните системи и изолация на покривите на целия сграден фонд. Паралелно с ремонтите, предвидени по програмата, бяха извършени и други ремонти и дейности по сградите. Със средства на общината се дофинансира изграждането на подземния паркинг, както и на довършителни дейности в училището. В ОУ “Авксентий Велешки” бяха ремонтирани и класните стаи със средства на училището. По отношение на сградата на РУ на МВР бяха предприети действие по осигуряване на терен за катастрофиралите автомобили и те вече няма да се намират в центъра на града.

В навечерието на професионалния празник на служителите от МВР – 8 ноември, министърът на външните работи ще дойде за освещаването на обновената полиция.