Днес се проведе държавна приемателна комисия за четвъртокласен път Драгушиново – Злокучане – път II-82 | Община Самоков

Днес се проведе държавна приемателна комисия за четвъртокласен път Драгушиново – Злокучане – път II-82

Main News Image
Ремонтът на пътя, с дължина от около 10 км, бе звършен през август. Строителните дейности са съгласно одобрения и изработен от Община Самоков проект, който спечели финансиране по оперативна програма „Развитие на селските райони”. Този проект включва три обекта. С пътят Драгушиново – Злокучане на практика приключва проектът. Ремонтирания участък обхваща разклона за селото Драгушиново от обходния път на Самоков, продължава до разклона на село Злокучане и продължава по отсечката до пътя за София. По цялото протежение е извършен основен ремонт на асфалтовата настилка с полагане на нова такава, поставена е пътна маркировка и пътни знаци, оформен е банкета. Изградени са отводнителни канавки. В рамките на регулацията са поставени и бордюри. Направени са присъединяванията към полските пътища, които граничат с асфалтовия път. На опасните участъци, на завоите и мостчета са поставени мантинели.
Първият обект по проектабе основен ремонт на пътя през село Белчин, който приключи в края на миналата година и му бе издаден акт 16 през февруари, тази година. Другият обект е пътя до село Доспей, който бе въведен в експлоатация през юли.
Стойността на целия проекта е 4 млн и 300 хил. лв. , който се финансира по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.