Днес се навършват четири години откакто официално заработи Регионалния център за управление на отпадъците | Община Самоков

Днес се навършват четири години откакто официално заработи Регионалния център за управление на отпадъците

Main News Image
Центърът бе създаден по проект, спечелил финансиране по европейска програма. С днешна дата Самоков разполага с модерно депо, където не само се изхвърлят битовите отпадъци, но се и оползотворяват. С цел намаляване безразборното изхвърляне на отпадъци, към депото има изграден център, където гражданите могат абсолютно БЕЗПЛАТНО да депонират отпадъците от малки битови ремонти – мебели, битова техника, стъкло, дърво, метал и др.
За фирмите, които имат договор с общината, изхвърлянето на отпадъци е платено. Те преминават през автоматичен пункт, където се чекират със специално издадена карта и системата автоматически измерва теглото, след повторното чекиране, вече без отпадъка, се изчислява таксата. Тя е 55 лв. на тон, ако отпадъка е за сепариране, ако се налага и депониране, тогава се начислява и държавната такса, която е 58 лв. на тон. За общините, които са партньори на община Самоков в сдружението за изграждане на центъра таксата е 19 лв. Годишно на депото се докарва около 15 хил. тона отпадък, от който около 10% се сепарира. Общината продава сепарирания отпадък на търг суровината. Това е и едно от най-важните приоритети на центъра – да се оползотворява част от отпадъците и да се ползва като суровина. За да функционира по-добре депото се наложи да бъде дооборудвано с машини, чрез които да се обезпечи дейността. Закупи се камион, с който могат да се извозват отпадъци. Дробилката пък позволява оползотворяването на зеления отпадък, който ще се компостира на депото и ще се обогатява почвата с него. Подемника за контейнерите ще позволи извозването от регионалния център за граждани до клетката за сепариране и депониране. В края на месеца ще бъде доставена и нова сепарираща система, чрез която дейността ще се извършва по-бързо и в по-големи обеми. Цялото оборудване и техника са закупени от набирателната сметка на МОСВ, където се депозират отчисленията на държавни такси за тон депониран отпадък.
Регионалния център за управление на отпадъците осигурява заетост на 22 лица.