Днес приключи ремонта на част от водопровода в село Ярлово. Селото от години има проблеми с водоснабдяването, като една от причините е старата и амортизирана мрежа | Община Самоков

Днес приключи ремонта на част от водопровода в село Ярлово. Селото от години има проблеми с водоснабдяването, като една от причините е старата и амортизирана мрежа

Main News Image

Ежегодно Община Самоков заделя средства за ремонти във водопроводната мрежа по селата, за да решава тези проблеми. Приключи планираната за тази година в Рельово и Алино. След Ярлово ще започнат ремонти на водопровода в Ковачевци и Поповяне.