Днес Община Самоков получи нов електромобил, RENAULT-KANGO ZE MAXI, който е закупен, чрез осигурено финансиране от Националния доверителен екофонд, по Схемата за насърчаване ползването на електромобили на Националния доверителен екофонд- 20 000 лв. и 30 хил. лв. собствени средства | Община Самоков

Днес Община Самоков получи нов електромобил, RENAULT-KANGO ZE MAXI, който е закупен, чрез осигурено финансиране от Националния доверителен екофонд, по Схемата за насърчаване ползването на електромобили на Националния доверителен екофонд- 20 000 лв. и 30 хил. лв. собствени средства

Main News Image
Автомобилът ще се използва за нуждите на Домашен социален патронаж, тъй като в момента патронажът разполага само с един автомобил.
Домашен социален патронаж-Самоков има над 200 потребители от цялата община, на които всеки работен ден се прави доставка на храна.