Днес започна изграждането на част от водопровода на село Продановци | Община Самоков

Днес започна изграждането на част от водопровода на село Продановци

Main News Image
Община Самоков подготви проект, с който кандидатства за финансиране пред Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Проектът получи одобрение пред повече от година и бе сключено Споразумение със строителното ведомство. След одобрението, Община Самоков обяви и проведе процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител и на строителен надзор. След като процедурите бяха окончателно приключени се подписа договор с избрания изпълнител „Юнайтед Пропърти Груп”, като в договора бе заложено, че строително-ремонтните дейности ще започнат, след осигуряване на финансиране. В края на 2020 постъпиха средства в размер на 500 хил. лв. и от днес фирмата започна работа по първата от предвидените улици.
Целият проект е на стойност 1 450 000 без ДДС. Той предвижда изграждането на сключена водопроводна мрежа на главните клонове с дължина около 1 800 м и второстепенна разпределителна мрежа с дължина около 4 600 м. Това обхваща водопроводът, който преминава по главната улица на селото и отклоненията по пресечките. На прокараното трасе, където е извършена изкопна дейност на асфалтовата настилка се предвижда по проект тя да бъде възстановена.
Стартиралата днес строително-ремонтна дейност ще бъде първа част на проекта. Втората част ще се реализира, след осигуряване на останалата част от финансирането.
През 2021 г. Община Самоков е заложила в строителната си програма инвестиции за близо 5 млн. лв. във ВиК инфраструктурата, като около 4,5 млн. лв. са осигурени от външно финансиране.