Днес бяха подписани договорите за реализация на проект „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков”, финансиран от Оперативна програма Развитие на селските райони” | Община Самоков

Днес бяха подписани договорите за реализация на проект „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Самоков”, финансиран от Оперативна програма Развитие на селските райони”

Main News Image
Чрез обществена поръчка бяха избрани фирмите – изпълнители на строително ремонтните дейности, консултантите и строителния надзор по проекта. С 4 млн и 300 хил. лв. ще се финансира рехабилитацията на общински пътища по Програма за развитие на селските райони по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Дейностите, включени в проекта предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин, както и пътя, свързващ Злокучане с пътя за София. Обектите са разделени в три позиции. Пътя до Белчин ще се ремонтира от фирма „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство” АД. По другите две позиции – пътя за Доспей, и пътищата за Злокучане и Драгошиново са спечелени от фирма „Бекастрой” АД. Строителния надзор по двете позиции ще се извършва от „Трансконсут – БГ” ООД. Договора за консултантски услуги по целия проект днес бе подписан с избрания изпълнител „Ди Джи Консулт” ООД. Освен ремонт на настилката, проектът предвижда и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, като по този начин ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели. Предвидени са поставянето на пътна маркировка и пътни знаци, съобразена с изискванията на Закона за движение по пътищата и изготвения предварителен проект. Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на заложените в проекта.