Днес бяха наградени отборите, победители в Ученически игри 2017/2018 | Община Самоков

Днес бяха наградени отборите, победители в Ученически игри 2017/2018

Main News Image

ВОЛЕЙБОЛ
= момчета 5-7 клас – 5 отбора
1 място – СУ „Отец Паисий”
2 място – ОУ „Митр. А. Велешки”
3 място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

= юноши 8-10 клас – 4 отбора
1 място – ПТГ „Н. Вапцаров”
2 място – ПГ по Туризъм
3 място – ПГ „К. Фотинов”

= юноши 11-12 клас – 4 отбора
1 място – ПТГ „Н. Вапцаров”
2 място –- ПГ по туризъм
3 място – ПГ „К. Фотинов”

= момичета 5-7 клас – 2 отбора
1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
2. ОУ„Митр. А. Велешки”

= девойки 8-10 клас – 2 отбора
1. ПГ „К. Фотинов”
2. ПТГ „Н. Вапцаров”

= девойки 11-12 клас – служебно
1. СУ „Отец Паисий”

БАСКЕТБОЛ
= момчета 5-7 клас – 6 отбора
1. СУ „Отец Паисий”
2. ОУ „М. А. Велешки”
3. ПГ „К. Фотинов”

= юноши 8-10 клас – 2 отбора
1. СУ „Отец Паисий”
2. ПТГ „Н. Вапцаров”

= юноши 11-12 клас – 2 отбора
1. ПТГ „Н. Вапцаров”
2. ПГ „К. Фотинов”

= момичета 5-7 клас – 3 отбора
1. СУ „Отец Паисий”
2. ОУ „Митр. А. Велешки”
3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

= девойки 11-12 клас – служебно
1. ПГ „К. Фотинов”

ФУТБОЛ
= момчета 5-7 клас – 7 отбора
1. ОУ „М. А. Велешки”
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
3. СУ „Отец Паисий”

= юноши 8-10 клас – 5 отбора
1. ПТГ „Н. Вапцаров”
2. ПГ „К. Фотинов”
3. ПГ по Туризъм

= юноши 11-12 клас – 4 отбора
1. СУ „Отец Паисий”
2. ПГ „К. Фотинов”
3. ПТГ „Н. Вапцаров”

ЛЕКА АТЛЕТИКА
= момчета 5-7 клас – 5 отбора
1. СУ „Отец Паисий”
2. ОУ „Св.Св.К. и Методий”
3. ОУ „ М. А. Велешки”

= юноши 8-10 клас – 3 отбора
1. ПГ „К. Фотинов”
2. ПТГ „Н. Вапцаров”
3. ОУ „Н. Рилски”

= момичета 5-7 клас – 4 отбора
1. ОУ „Св. Св. К. и Методий”
2. ОУ „М. А. Велешки”
3. ОУ „ Д. Дебелянов”

= девойки 8-10 клас – служебно
1. ОУ „Н. Рилски”

ТЕНИС НА МАСА
= момчета 5-7 клас
1. ОУ „Н. Рилски” служ
= юноши 8-10 клас – 4 отбора
1. ПГ „К. Фотинов”
2. ПГ туризъм
3. ОУ „Н. Рилски”

= момичета 5-7 клас
1. 1. ОУ „Н. Рилски” служ
=девойки 8-10 клас
1. СУ „Отец Паисий”
2.ОУ „Н. Рилски”

БАДМИНТОН
= момчета 5-7 клас – 2 отбора
1. ОУ „Н. Рилски”
2. ОУ „М. А. Велешки”
= момичета 5-7 клас – 2 отбора
1. ОУ „Н. Рилски”
2. ОУ „ М. А. Велешки”
= юноши и девойки 8-10 клас – служебно
1. ОУ „Н. Рилски”