Днес бе проведена държавна приемателна комисия за изпълнението на обект за осигуряване на достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа, който се реализира по “Красива България” | Община Самоков

Днес бе проведена държавна приемателна комисия за изпълнението на обект за осигуряване на достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа, който се реализира по “Красива България”

Main News Image
Държавната приемателна комисия включва експерти от министерство на регионалното развитие и благоустройството от социалното министерство, служители на областна и общинска администрация. По проекта бе изградена рампата към сградата и паркинг, С осигуряване на достъпната среда до Центъра за обществена подкрепа, общината изпълнява ангажиментите си за съобразяване на градската среда с изискванията за достъпност на обществени сгради.
На финален етап е изграждането и на самия център, който се финансира изцяло от Оперативна програма „Региони в растеж”. Чрез тази социална услуга ще се оказва подкрепа за деца от Центрове за настаняване от семеен тип, навършили 18 години. Центърът ще може да се ползва и като база за защита на хора, пострадали от домашно насилие. Извърши се ремонт на съществуващата сграда на бившето помощно училище „Никола Драмалиев” – саниране, подмяна дограма, ремонт покрив, както и интериорен ремонт и обзавеждане. Проектът трябва да приключи до края на тази година.
Със средства на общинския бюджет се изгражда ограда на ЦОП.