Днес бе представен новия уред закупен за клинична лаборатория на МБАЛ – Самоков – имунологичен анализатор | Община Самоков

Днес бе представен новия уред закупен за клинична лаборатория на МБАЛ – Самоков – имунологичен анализатор

Main News Image
По решение на ОбС, Община Самоков отпусна сумата от 100 хил. лв. за закупуването на модерния уред. На официалното представяне днес присъстваха общинското ръководство, ръководството на болницата, лекари и медицински лица. Управителят на болницата д-р Красимир а Ковачка представи уредът. Анализаторът осигурява надеждни резултати, с висока чувствителност и специфичност, характерни за метода на имунологичния анализ. Краткото време за изпълнение на тестовете гарантира оптимална грижа за пациента. Апаратът притежава обширно меню тестова, важни за лечебно диагностичния процес. Тероидните и репродуктивни хормони са неотменен елемент в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания. Сърдечните метаболитни показатели осигуряват надеждна диагноза както на остри коронарни инциденти, така и за оценка на риска и прецезиране на терапията на хронични сърдечни заболявания. Изследването на инсулиновото ниво играя роля в диагностиката и превенцията на метаболитния синдром и захарния диабет тип 2, чиято честота е нарастваща. Изследването на хомоцистинът е важен фактор за едно изключително социално значимо заболяване – артеросклерозата. Апаратът осигурява анализ на туморните маркери при най-честите онкологични заболявания, което е от жизнено важно значение за мониториране и проследяване на лечението на тези групи пациенти. Панелът на имунологичния анализатор включва тестове за алергия и анемия, което ще подобри диагностиката на тези заболявания. Изследването на нивото на витамин В12 и фолиевата киселина подпомага диагностично-лечебния процес на невродегенеративните заболявания, които са свързани с тежка инвалидизация. Клинична лаборатория работи по договор с Националната здравноосигурителна каса по всички клинични пътеки на болницата и високоспециализирана доболнична помощ в това число хормони и туморни маркери. Миналата година Община Самоков закупи за нуждите на клинична лаборатория биохимичен анализатор на стойност 100 хил. лв. Това е част от политиката на Общината за инвестиции в здравеопазването. По европейски проект, спечелен от Община Самоков, през 2012 г. за нуждите на болницата бе закупена модерна медицинска апаратура на стойност 2 млн. лв.