Днес бе направено официалното откриване на строителната площадка по един от проектите, които община Самоков спечели за внедряване на мерки за енергийна ефективност | Община Самоков

Днес бе направено официалното откриване на строителната площадка по един от проектите, които община Самоков спечели за внедряване на мерки за енергийна ефективност

Main News Image
Церемонията по старта за изпълнение на проекта бе дадена на един от жилищните блокове, включен в процедурата. В този проект са предвидени внедряване на мерки за енергийна ефективност в 16 частни сгради. На церемонията присъства общинското ръководство и фирмата, спечелила обществената поръчка за инженеринг по проекта. Тържествен водосвет за успешно начало отслужи архиерейският наместник Отец Михаил, който благослови начинанието и пожела успешно изпълнение и приключване на строителството. Кметът на общината Владимир Георгиев и Борислав Апостолов, управител на фирмата изпълнител, церемониално положиха първото парче от изолацията на фасадата. Блокът на ул. проф Васил Захариев”, по-известен като блока на Рилски лен е една от 13 сгради, които ще бъдат ремонтирани по проекта. Община Самоков кандидатства и спечели четири проекта на обща стойност 8,5 млн лв. Половината от тях ще финансират внедряването на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, а останалите три проекта включват многофамилни жилищни сгради. Общо на около 37 частни сгради предстои да бъде извършена подмяна на дограмата и саниране, като в зависимост от предписанията на направеното енергийно обследване, ще се подменя и част от осветлението, ще се ремонтират покриви и др. Целта е да се постигне енергийна ефективност клас C. Проектите който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта, чиито старт бе даден днес, е 1 656 623 лева и дейностите по него трябва да приключат до април 2019 г. Текат строително-ремонтните дейности и по другите два проекта за енергийна ефективност на многофамилни частни жилищни сгради. Предвид дългата зима в Самоков, внедрените мерки ще имат сериозен икономически ефект, от една страна и от друга ще се осъществи рентабилна експлоатация и по-дълъг живот на сградите.