Десета национална среща на експертите по програми и проекти от общините, се проведе от 7 до 9 ноември, к.к. Боровец | Община Самоков

Десета национална среща на експертите по програми и проекти от общините, се проведе от 7 до 9 ноември, к.к. Боровец

Main News Image

Събитието се организира в партньорство с Община Самоков, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на един най-значимите и мащабни форуми на НСОРБ и НСОРБ-Актив.

Срещата се утвърди като място, на което всички, ангажирани с усвояването и управлението на европейските фондове, обменят опит и практики, дискутират и търсят общи решения на възникналите проблеми, за да бъдат използвани по оптимален начин тези ресурси.
Във форума взеха участие експерти от дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет; експерти от Генерални дирекции „Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI); „Регионална и селищна политика“ (REGIO); „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) към Европейската комисия, членове на българската делегация в Европейския комитет на регионите, ръководителите на УО на ОПРР, ОПОС, ОПРЧР, ПРСР, ПМДР и експерти от техните екипи;
Поздрав към организатори и участници от името на Община Самоков отправи Красимира Костадинова, директор на дирекция “Европейски програми и ТСУ”.
” Благодарим Ви, че гласувахте доверие на Самоков и Боровец да бъдат домакини на такъв голям форум, какъвто е Десетата годишна юбилейна среща на експертите по програми и проекти в общините……… Адмирации за инициативите на Националното сдружение на общините, чрез които се дава възможност за обучение, подобряване на квалификацията и обмяна на опит на служителите в общините. Убедена съм, че планираните дискусии ще бъдат изключително ползотворни, тъй като управлението на европейските проекти и усвояването на средства по европейските програми е сред основните приоритети пред всяка община. По този начин не само се реализират необходими строително-ремонтни и благоустройствени дейности, които са важни за подобряване качеството на живот в дадено населено място, но и изпълнението на проекти е сериозен стимул за бизнеса.”
На форума бяха представени и постиженията на Община Самоков в усвояването на средства по европейски програми. През двата програмни периода до момента са изпълнени проекти за над 50 млн. лв., като едни от най-сериозните инфраструктурни проекти са изграждане на пътя Шипочан – Гуцал, изграждане на водопровод и канализация на селата Белчин и Доспей, ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в четири села, както и ремонт на улици и тротоари в града. Инфраструктурните проекти са на обща стойност близо 20 млн. лв. Сериозна инвестиция в опазване на околната среда е изграждането на Регионалния център за битови отпадъци за 8,5 млн. лв. В сферата на социалната политика – изграждането на Център за настаняване от семеен тип, където 12 деца намериха свой дом. В момента се реализира проект за изграждане на Център за обществена подкрепа, който ще даде възможност за подкрепа и на децата от ЦНСТ, след пълнолетието им. Отговорното отношение към здравеопазването показва извършения ремонт на отделенията в МБАЛ Самоков и закупуване на медицинска апаратура на обща стойност 3,5 млн. лв. В сферата на туризма и културното наследство най-значимия проект е реставрацията на късноантичната крепост „Цари Мали Град”, както и проекта за маркетинг на туристическа дестинация. С широка обществена значимост са проектите за внедряване на енергийна ефективност на обществени и частни сгради на обща стойност 8 млн. лв. В перспектива, Общината създаде местна инициативна група, за което има одобрена стратегия за 9 млн. лв. Това ще бъде от изключителна подкрепа и за бизнеса. В началото на следващата година ще бъде подписан и договора за създаване на Местна инициативна рибарска група, като за нея финансирането е около 2 млн. лв. Подготовката и кандидатстването с проекти ангажира сериозен ресурс от общинска администрация. Нашата община има готовност с много инфраструктурни проекти, особено във ВиК сектора, с които ще кандидатства при отварянето на подходящ програмен прозорец.

Важно е да се разбере, че отговорното отношение към усвояването на средства от европейските програми ни дава възможност да подобряваме качеството на живот на жителите в дадена община.