Дейностите по отстраняване на щетите от наводненията продължиха и днес през целия ден | Община Самоков

Дейностите по отстраняване на щетите от наводненията продължиха и днес през целия ден

Main News Image
Групи от служители на ОбА правиха оглед на място в града и селата. Изготвят се протоколи, в които се описват щетите. Прави се и снимков материал. Окомплектованите документи ще бъдат изпратени до Комисията по бедствия и аварии.
Още сутринта бе събрана информация за състоянието на сградите на училища, детски градини и социални домове.
Щабът за изпълнение на Общинския план при бедствия и аварии започна работа още вчера и продължи да работи днес през целия ден и координира работата на екипите. На място са зам. областният управител Николай Николов и ръководството на Дирекция “Пожарна безопасност” и кметът Владимир Георгиев.
От Агенция по заетостта са обещали да отпуснат 20 бройки за наемане на лица за ликвидиране на последствията от наводнението. Прави се оглед на инфраструктурата и ВиК системата, за да се уведоми Областно пътно управление и ВиК.
Проведе се среща с директора на Дирекция “Социално подпомагане” за оказване на помощ на възрастни, самотни и трудноподвижни хора. Ще бъде отпускана и еднократна помощ на пострадалите.
Изпратена е техника и хора от Костенец, Ихтиман, Пирдоп и доброволчески отряд от Софийска община, които работят още от вчера. И днес през целия ден се изпомпва вода от наводнените къщи. Не спират да се приемат сигнали на тел. 66620, които се предават на екипите.
Днес след обяда кризата бе овладяна и в 16.00 ч. бедственото положение в Самоков е отменено.