В събота бяха залесени 400 фиданки. Инициативата е посветена на Седмицата на гората | Община Самоков

В събота бяха залесени 400 фиданки. Инициативата е посветена на Седмицата на гората

Main News Image
Общинско лесничейство – Самоков избра и подготви терен в парк Лаго, където бяха засадени дръвчета от бял бор. Акцията имаше повече символиччно значение, като целта бе да се отбележи седмицата на гората. Тази година тя се проведе под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. В инициативата се включиха ученици от ОУ „Кирил и Методий”, които, под вещото ръководство на лесничеите, засадиха борчетата. Поляната бе подготвена от лесничеите, които направиха предварително дупките за фиданките. Мястото не е избрано случайно. То се оголи в следствие на множеството пострадали от корояда дървета. В залесяването се включиха кмета Георгиев и зам. кмета Люба Кленова. От общинското лесничейство ще кандидатстват за финансиране по европейските програми за мащабно залесяване на оголени от ветровал и корояда участъци. Тогава залесяването ще бъде извършено съобразно изискванията, с оформяне на тераси, отстояние на посадъчния материал и пр. Тъй като децата бяха изключително ентусиазирани и изявиха желания да се включат в повече такива инициативи, от лесничейството обещаха, когато се подготвят терените, където има възможност да поканят учениците да се включат в залесяването.
Хубавото време и прекрасната инициатива създадоха много настроение у всички участници.