В клинична лаборатория на „МБАЛ – Самоков“ бе направен основен ремонт, абсолютно необходим във връзка с изискванията за добра лабораторна практика | Община Самоков

В клинична лаборатория на „МБАЛ – Самоков“ бе направен основен ремонт, абсолютно необходим във връзка с изискванията за добра лабораторна практика

Main News Image
Ремонтът отговаря на спешната нужда от поддържане на висок стандарт при санитарно-хигиенните изисквания в условията на пандемия.
Осигурена е високотехнологична апаратура, качествени реактиви, калибратори, контроли и консумативи от водещи европейски фирми. Осигурена е и сервизна поддръжка от сертифицирана фирма, извършва се стриктно вътрелабораторен качествен контрол. Клиничната лаборатория притежава сертификати от национална система за външна оценка на качеството. В лабораторията работи екип обучени професионалисти, които се оказват едни от хората на първа линия в тази усложнена епидемична обстановка и най-важното е да бъдат здрави. Защото независимо каква модерна апаратура се закупува, какви ремонти се правят, най -важни са хората в бели престилки, които се грижат за нашето здраве – зави в своето приветствие кметът Владимир Георгиев. Той е категоричен, че инвестициите в здравния сектор с подкрепата на общината ще продължават, за да може да се осигури качествена здравна грижа за населението. Клиничната лаборатория е акредитирана за второ ниво на компетентност. Извършват се изследвания по алгоритмите на всички клинични пътеки в стационара, консултативна дейност от филиала за спешна помощ и платени изследвания на клинично-лабораторни показатели, свързани с диагностика и лечение на социално и демографски значими заболявания – на щитовидната жлеза, репродуктивни проблеми, онкологични заболявания и др. Това са високоспециализирани изследвания, за които към настоящия момент болницата няма сключен договор с касата, но управителят на лечебното заведение – д-р Ковачка е категорична, че ще се предприемат всички необходими действия, за да имат пациентите и от извънболнична помощ достъп до тези изследвания с направление.