Вече можете да правите онлайн справка за движението на документите и преписките си, които сте входирали в Общината | Община Самоков

Вече можете да правите онлайн справка за движението на документите и преписките си, които сте входирали в Общината

Main News Image

На сайта на общината вече можете да направите справка за статуса на исканата от вас услуга. За целта е необходимо да влезете от началния екран в раздел „Деловодни справки, местни данъци и такси, плащания”. След като се отвори програмния продукт е необходимо да въведете входящия номер и датата на входиране. След попълване на данните се отваря прозорец, в който можете да видите искането за услуга на какъв етап е – дали е нов, дали се обработва или е приключен. Тази информация ще Ви помогне, за да знаете кога искането Ви е приключено и можете да си получите искания документ. Това облекчение е част от политиката на община Самоков за внедряване на онлайн услуги. В момента от раздел е-услуги, можете да заявите през интернет, без да се налага да идвате на място 17 вида услуги. Освен това през електронния портал за деловодна справка има възможност и за извършване на онлайн плащания. По този начин услугите стават по-достъпни, пести се времето на гражданите. От друга страна порталът работи 24 часа, която означава, че заявления могат да се подават по всяко време. Същото важи за плащанията и справките.