Вече месец продължава почистването на речните корита в селата по поречието на река Палакария | Община Самоков

Вече месец продължава почистването на речните корита в селата по поречието на река Палакария

Main News Image
На финален етап е почистването на коритата на селските реки, планирани като дейност през пролетния сезон. Извършено бе почистване на реките в селата Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино и Белчин. Това е в изпълнение на превантивните дейности и мерки за недопускане на наводнения и повишаване на готовността за ограничаване на последиците от тях. Изискванията за превенция са да се наблюдава водното ниво, критичните участъци и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на общината. Беше създадена и комисия, която направи оглед и изготви констативен протокол от проверката. Бяха направени и предписания за необходимостта от почистване на коритата на селските реки. Община Самоков ежегодно заделя средства за почистване на речните корита по селата.