Важно съобщение | Община Самоков

Важно съобщение

Main News Image

Във връзка с възможностите за подпомагане на малките и средни предприятия, които са изпаднали в нужда като резултат от извънредното положение МИГ – Самоков ще предоставя консултации и помощ за кандидатстване по релевантни програми.

“Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″.

Микро- и малки предприятия от селските райони ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 3 до 10 хил. лв. Проектите, отговарящи на критериите за оценка, ще се финансират ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата
15.06.2020 г. до 16:30 часа е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

По- подробна информация може да получите в офиса на МИГ Самоков, всеки ден от понеделник до петък в часовете от 10:00 до 16:00 часа, на адрес град Самоков, ул. „Македония“ №34,

Тел. за контакт 0886 022 655″