Важна информация за хотелиерите , нови образци по чл.116 от Закона за туризма | Община Самоков

Важна информация за хотелиерите , нови образци по чл.116 от Закона за туризма

Main News Image

Уважаеми хотелиери,

 

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл.116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл.116, ал.1 от ЗТ и

Справката – декларация за броя на реализираните нощувки, по чл.116, ал.3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че следва да подавате Справката -декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

Актуализираните образци са публикувани на 02.09.2014г. и са достъпни на следният интернет адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo-227-302.html

 

 

                                                  От Общинска администрация – Самоков