Съобщения | Община Самоков

 

 

По повод предстоящите избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. и на основание

Заповед № ЛС-01-177/08.02.2017 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Секционните Избирателни Комисии (СИК) е на 14.02.2017 г. от 14.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Файл, съдържащ задължителните реквизити на предложението за състав на СИК <<изтегли от тук>>

Моля, попълнения файл да бъде изпратен на e-mail: izbori@samokov.bg

Дата на публикуване 10.02.2017 г.