Заповеди на кмета | Община Самоков

Заповед №ЛС-01-400/16.03.2017 г. за определяне комисията и начина на получаване и съхранение на торба с бюлетини и другите изборни книжа и материали от членове на СИК

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

===========================

Заповед №ЛС-01-396/16.03.2017 г. за определяне графика за получаване на материалите от СИК на 25.03.2017 г.

Дата на публикуване 21.03.2017 г.

===========================

Заповед №ЛС-01-395/16.03.2017 г. за забрана продажбите на спиртни напитки и забрана за провеждане на масови прояви в деня на изборите – дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================

Заповед №ЛС -01-213/20.02.2017 г. за определяне местата на територията на община Самоков за поставяне на агитационните материали по време на предизборната кампания/ с начало 24.02.2017 г./ – дата на публикуване 27.02.2017 г.

===========================

Заповед №ЛС -01-212/20.02.2017 г. за определяне на избирателни секции на територията на община Самоков, в които ще могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването – дата на публикуване 27.02.2017 г.

===========================

Заповед №ЛС -01-136/02.02.2017 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци – дата на публикуване 06.02.2017 г.

============================

Заповед №ЛС-01-110/30.01.2017 г. за образуване на общи избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно Събрание на 26 март 2017 година. – дата на публикуване 02.02.17 г.

Списък на броя, номерацията и границите на избирателните секции в Община Самоков – дата на публикуване 02.02.2017 г.