На добър час Випуск 2018! | Община Самоков

На добър час Випуск 2018!

С благодарност за снимките на Пламен Лобутов