Кметът Владимир Георгиев се срещна с изпълнителния директор на Асоциация на българските градове и региони Ергин Емин | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев се срещна с изпълнителния директор на Асоциация на българските градове и региони Ергин Емин

Целта на срещата бе да се обсъди възможността за участие на Община Самоков в пилотен проект, свързан с подобряване на гражданската осведоменост за оползотворяване на отпадъка. Чрез него ще бъдат представени възможностите на гражданите за включване в политиките по либерализация на енергийния пазар и прехода към зелена икономика. Целта е да се повиши гражданското съзнание за използването на възобновяеми енергийни източници и създаване на „Енергийни кооперативи” за подобряване на достъпа до евтина енергия. Енергийните кооперативи са сдружения, при които членовете им са едновременно производители и потребители на енергия, които чрез инвестирането във ВЕИ подобряват собствения си енергиен статус и подпомагат местните и национални цели за климата, чистотата на въздуха и др. Предвижда се този проект да се реализира в Регионалните центрове за управление на отпадъците в общините Костинброд и Самоков, което ще обхване девет общини. Информираността ще бъде насочена към оползотворяване на отпадъка и обучение, свързано с възобновяемите енергийни източници като нова възможност. Ще бъдат обсъдени възможностите за създаване на РДФ инсталации за преработка на отпадъци. По този начин, под егидата на общините, ще се приобщят и гражданите за създаване на т.нар. енергийни кооперативи. Възможно е дори да се приложи форма за насърчаване на принципа „Сливи за смет”, в случая смет за енергия. Инициативата ще бъде насочена към конкретния човек.