Запис от сесията на Общински съвет 25.11.2021 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 25.11.2021 г.