Запис от сесията на Общински съвет 23.07.2020 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 23.07.2020 г.

Част 3

******************************************************
Част 2

******************************************************

Част 1