Запис от сесията на Общински съвет 21.05.2020 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет 21.05.2020 г.

Част 2

***************************************************************
Част 1