Запис от сесията на Общински съвет Самоков 23.9.2021 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 23.9.2021 г.

Част 1


**************************************************************************
Част 2